Home / Registration

Enter your personal data
Custom informations Rejestracja wymaga zatwierdzenia przez obsługę hurtowni. Podanie wszystkich danych przyśpieszy uruchomienie konta.
  • Imię : 
  • Nazwisko : 
  • Adres : 
  • Kod pocztowy i Miejscowość : 
  • NIP : 
  • Nr tel. : 
  • Komentarz : 
  • Załącznik : 
Plik graficzny lub PDF potwierdzajacy
prowadzenie działalności gospodarczej.
(Np. skan potwierdzenia CEIDG lub REGON)